Pontony Bark Polska

W naszym katalogu pontony podzielone ne kategorie. Zrobiliśmy taką segregację dlatego że często ludzie wybierają sobie pontony ze względu na ilość osób którzy mogą się zmieścić w pontonie. Dla innej osoby kil albo twarda podłoga w pontonie będzie cechą która jest najważniejsza przy wyborze pontonu.

Naprzykład ponton o długości 240 cm można nazywać pontonem dla 1,5 osób ponieważ dwóm osobom nie będzie wygodnie przebywać dużo czasu w tym pontonie a tym bardziej wykorzystywać ponton Bark o długości 240 cm do wędkarstwa. Natomiast dla osoby dorosłej i dziecka ten ponton będzie wygodny.

Otóż pontony dzielimy na:

  • Pontony  wiosłowe jednoosobowe (B-190, B-210, B-220)
  • Pontony  wiosłowe dwuosobowe (B-230, B-240, B-250, B-260, B-270)
  • Pontony  wiosłowe trzyosobowe (B-280, B-300)
  • Pontony  motorowe dwuosobowe (BT-270, BT-290)
  • Pontony  motorowe trzyosobowe (BT-310)
  • Pontony  motorowe czteroosobowe (BT-330)
  • Pontony  motorowe 4-6 lub 4-8 osobowe (BT-360, BT-390, BT-420, BT-450)